Όραμα - Σκοπός
Print

Όραμα μας είναι η κινητοποίηση της σύγχρονης επιχειρηματικής και στελεχιακής  κοινότητας της χώρας μας,  ώστε μέσω της ενεργούς υποστήριξης νέων επιστημόνων και επιχειρηματιών να αναδυθεί  μια νέα γενιά λειτουργών του δημόσιου και ιδιωτικού βίου που θα προάγουν  την Οικονομική και Κοινωνική Ευημερία με σεβασμό προς τον Άνθρωπο, τους Θεσμούς της Πολιτείας και το Περιβάλλον.

Μέσω των δραστηριοτήτων της ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΓΝΩΣΕΩΝ αποσκοπούμε:
 

 • να  παρέχουμε το γνωστικό υπόβαθρο  για την κατανόηση  των εξελίξεων στο διεθνές οικονομικό περιβάλλον, μέσω άρθρων και εκδηλώσεων με ομιλητές από το χώρο της οικονομίας, της γεωπολιτικής, της ιστορίας και  της φιλοσοφίας.
 • να δημιουργήσουμε ένα πλαίσιο όπου τα άτομα θα δύνανται να ανταλλάσουν απόψεις, να διαμορφώνουν από κοινού θέσεις και να υλοποιούν δράσεις για την βελτίωση του οικονομικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα.
 • να υποστηρίξουμε ενεργά τις πρωτοβουλίες νέων επιστημόνων και επιχειρηματιών σε συνεργασία με εκπαιδευτικά ιδρύματα και φορείς από την Ελλάδα και το εξωτερικό.
 • να προβάλουμε και να προωθήσουμε τις έννοιες της Επιχειρηματικής Ηθικής, της Κοινωνικής Υπευθυνότητας και του Σεβασμού προς το Περιβάλλον.
 • Να δημιουργήσουμε και να αναπτύξουμε επαγγελματικούς και κοινωνικούς δεσμούς μεταξύ των ατόμων που ασπάζονται τις αρχές μας.
   


  Οργανωτική Δομή
Print

Η Πολιτεία Γνώσεων αποτελεί μια πρωτοβουλία 80 ατόμων που συνυπέγραψαν στις 18 Μαρτίου 2010 το Ιδρυτικό Καταστατικό της και δραστηριοποιούνται κατεξοχήν ως στελέχη ή επιχειρηματίες στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό.

Λειτουργεί υπό τη νομική μορφή της Αστικής Εταιρίας μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα με έδρα την Αθήνα.

Μέλη της δύνανται να γίνουν κατόπιν συστάσεως δύο υφιστάμενων μελών και εγκρίσεως τους από τα αρμόδια όργανα της εταιρίας, οιοσδήποτε Έλληνες ή αλλοδαποί πολίτες που δεν στερούνται τα πολιτικά τους δικαιώματα και αποδέχονται το Όραμα, το Σκοπό και τους Κανόνες Λειτουργίας της όπως αποτυπώνονται στο Καταστατικό.

Ανώτατο όργανο διοίκησης είναι η Γενική Συνέλευση των μελών η οποία εκχωρεί την ευθύνη διαχείρισης στη Διοικούσα Επιτροπή

Η σύνθεση της παρούσης Διοικούσης Επιτροπής είναι η εξής :

 • Δημήτρης  Παπανικολάου – Πρόεδρος
 • Δημήτρης Βερνέζος – Αντιπρόεδρος
 • Ανδρέας Γερακάκης – Ταμίας
 • Γρηγόρης Μούργελας – Μέλος
 • Μιλένα Αμβράζη – Μέλος
 • Σπύρος Παμπουκίδης – Μέλος
 • Αρτέμης Κουρτέσης – Μέλος


  Βήμα Γνώσης (Όλα τα Άρθρα)
   Το τέλος του καπιταλισμού;

Στο κείμενο αυτό ο καθηγητής Βαλερστάιν αναλύει την πρόσφατη  οικονομική κρίση  κάνοντας αναφορές στη φιλοσοφία του καπιταλισμού,  στη δομή του σύγχρονου  παραγωγικού συστήματος και στα νέα γεωπο...

   Το τέλος μιας επίπλαστης ευημερίας

Στο κείμενο που ακολουθεί κατατίθεται η άποψη ότι η οικονομική πολιτική που εφαρμόσθηκε μεταπολεμικά στην Ελλάδα οδήγησε την κοινωνία σε ευημερία όχι μέσω της δημιουργίας πλούτου, αλλά μέσω των εισαγωγών και  τ...

   Το μέλλον της κρίσης

Το ακόλουθο κείμενο αποτελεί συνέχεια του άρθρου με τον τίτλο « Η Κρίση των Subprimes  και  η Νέα Οικονομική Πραγματικότητα»  που δημοσιεύθηκε τον Απρίλιο του 2008. Στο πλαίσιο του παρόντο...


Γενική συνέλευση