Το τέλος του καπιταλισμού;
26/03/2010 Print

Στο κείμενο αυτό ο καθηγητής Βαλερστάιν αναλύει την πρόσφατη  οικονομική κρίση  κάνοντας αναφορές στη φιλοσοφία του καπιταλισμού,  στη δομή του σύγχρονου  παραγωγικού συστήματος και στα νέα γεωπολιτικά δεδομένα.

Διατυπώνει την άποψη ότι λόγω της συνεχούς συμπίεσης των περιθωρίων κέρδους στην παραγωγική δραστηριότητα και της αστάθειας που παράγει στο σύστημα η κερδοφορία του χρηματοοικονομικού τομέα (ως αντιστάθμισμα στην προαναφερθείσα συρρίκνωση της παραγωγικής κερδοφορίας), το παγκόσμιο οικονομικό σύστημα έχει περιέλθει σε μια κατάσταση συνεχούς ανισσοροπίας και διατυπώνει το ερώτημα εάν επέρχεται το Τέλος του Καπιταλισμού.

Δείτε το πλήρες άρθρο κάνοντας κλικ εδώ.


  Βήμα Γνώσης (Όλα τα Άρθρα)
   Το τέλος του καπιταλισμού;

Στο κείμενο αυτό ο καθηγητής Βαλερστάιν αναλύει την πρόσφατη  οικονομική κρίση  κάνοντας αναφορές στη φιλοσοφία του καπιταλισμού,  στη δομή του σύγχρονου  παραγωγικού συστήματος και στα νέα γεωπο...

   Το τέλος μιας επίπλαστης ευημερίας

Στο κείμενο που ακολουθεί κατατίθεται η άποψη ότι η οικονομική πολιτική που εφαρμόσθηκε μεταπολεμικά στην Ελλάδα οδήγησε την κοινωνία σε ευημερία όχι μέσω της δημιουργίας πλούτου, αλλά μέσω των εισαγωγών και  τ...

   Το μέλλον της κρίσης

Το ακόλουθο κείμενο αποτελεί συνέχεια του άρθρου με τον τίτλο « Η Κρίση των Subprimes  και  η Νέα Οικονομική Πραγματικότητα»  που δημοσιεύθηκε τον Απρίλιο του 2008. Στο πλαίσιο του παρόντο...


Γενική συνέλευση